උපත් සංඛ්‍යාව ඉක්මවමින් මරණ ඉහළ යාමත් සමඟ දකුණු කොරියාව නොසන්සුන් වෙයි

116338675_tv061646195.jpg

 

EPA

දකුණු කොරියාව 2020 වසරේ ඉතිහාසයේ මුල්වරට උපත් සංඛ්‍යාවට වඩා වැඩි මරණ සංඛ්‍යාවක් වාර්තා කිරීමත් සමඟ රට තුළ දැඩි නොසන්සුන් තත්වයක් උද්ගත වෙයි. දකුණු කොරියාව ලොව අඩුම උපත් අනුපාතයකට හිමිකම්
කියන රටකි.

 

AFP

ඉකුත් වසරේ දකුණු කොරියාව තුළ දරු උපත් 275,800 ක් වාර්තාවී ඇති අතර, 2019 වසරට සාපේක්ෂව එය 10% ක අඩුවීමකි. එම වසරේ රට තුළ වාර්තාවී ඇති මරණ සංඛ්‍යාව 307,764 කි. මෙම සංඛ්‍යාලේඛන නිකුත්වීමත් සමඟ තම ප්‍රතිපත්තිවල “මූලික වෙනස්කම්” සිදුවිය යුතු බව දකුණු කොරියානු අභ්‍යන්තර කටයුතු අමාත්‍යාංශය නිවේදනය කරයි. රටේ ජනගහණය සීඝ්‍රයෙන් අඩුව යාම දකුණු කොරියාවට දැඩි පීඩනයක් එල්ල කර ඇතැයි වාර්තාවේ.

 

Vijaya Dissanayake

Geo - political Analyst  |  Journalist  |  Director of Programmes - Sri Lanka Rupawahini Corporation

Share this post

  Vijaya Dissanayake

  Vijaya Dissanayake

  Geo - political Analyst  |  Journalist  |  Director of Programmes - Sri Lanka Rupawahini Corporation

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  scroll to top