කොවිඩ් – 19 වසංගතය පුවත් සිරස්තල 30 කින් (video)

1208498835-1-960x877-1.jpg

කොරෝනා වෛරසයේ ආසාදනයට ලක්වූ පුද්ගලයන්ගේ සංඛ්‍යාව මේ වන විට 84,442,981 ක්. මරණ සංඛ්‍යාව 1,836,576 ක්. සුවය ලැබූවන්ගේ ගණන 59,729,670 ක්. 

මේ රෝගය ආරම්භයේ සිට මේ දක්වා පැමිණි ගමන් මග දැක්වෙන පුවත් පත් සිරස්තල 30 ක්.

Vijaya Dissanayake

Geo - political Analyst  |  Journalist  |  Director of Programmes - Sri Lanka Rupawahini Corporation

Share this post

  Vijaya Dissanayake

  Vijaya Dissanayake

  Geo - political Analyst  |  Journalist  |  Director of Programmes - Sri Lanka Rupawahini Corporation

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  scroll to top