ප්‍රචණ්ඩ අන්තවාදය සංක්‍රමණිකයින් යුරෝපා සමාජයට අනුකලනයවීමට අපොහොසත් වීම හා බැඳී ඇති බව යුරෝපා සංගමය පවසයි

3392.jpg

යුරෝපයේ ප්‍රචණ්ඩ අන්තවාදයේ නැගීම සංක්‍රමණිකයින් අනුකලනය වීමට අපොහොසත් වීම හා බැඳී පවතී.

යුරෝපා සංගම් ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍යවරුන්ගේ ප්‍රකාශය ජර්මනියේ අභ්‍යන්තර කටයුතු අමාත්‍ය හෝස්ට් සීහෝෆර් විසින් සිකුරාදා ඉදිරිපත් කරන විට “සහයෝගීතාවය පිළිබඳ දැවැන්ත සලකුණක්” ලෙස විස්තර කළ නමුත් එය මතභේදාත්මක ආරම්භක කෙටුම්පතකින් දැඩි ලෙස දියාරුවට පත් ලේඛනයක් බවට පත්ව තිබිණ.

ප්‍රංශයඔස්ට්‍රියාව සහ ජර්මනිය විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද යෝජිත ප්‍රකාශයේ අන්තර්ගතය පිළිබඳ සතියක මතභේදයෙන් පසුවඉස්ලාම් දහම පිළිබඳ සඳහන ඉවත් කරන ලද අතර නවකයින්ට ඔවුන්ගේ නව නිවහනේ භාෂා ඉගෙන ගෙන “තමාටම ජීවිකාව උපයා ගත යුතුය” යන ඉල්ලීම් ද ඉවත් කරන ලදී.

යුරෝපා සංගමය කෙසේ වෙතත්තම නිවේදනය මගින් පැරිස්ඩ්‍රෙස්ඩන්කොන්ෆ්ලන්ස්-සයින්ට්-හොනොරින්නයිස් සහ වියානා යන ත්‍රස්තවාදී ඝාතනවලට ප්‍රතිචාර දැක්වීමේ කොටසක් ලෙස යුරෝපයේ සමාජ සහජීවනය වැඩිදියුණු කිරීමේ අවශ්‍යතාව ඉස්මතු කළේය.

ඒකාබද්ධතාවය දෙයාකාර වීථියක්” යැයි ප්‍රකාශය පවසයි. “මෙයින් අදහස් කරන්නේ සංක්‍රමණිකයන් ඒකාබද්ධ වීමට ක්‍රියාකාරී උත්සාහයක් ගනු ඇතැයි අපේක්ෂා කරන අතරම මේ සඳහා උපකාර කිරීම වැදගත් බවයි.”

පැරීසියේබටක්ලාන් රඟහලේ සහ ස්ටේඩ් ඩි ප්‍රංශයෙන් පිටත ප්‍රහාරවල පස්වන සංවත්සරය වෙනුවෙන් නිකුත් කළ ප්‍රකාශය මගින් නව ප්‍රතිපත්තිමය පියවර කිහිපයක් ඉදිරිපත් කර ඇත.

Vijaya Dissanayake

Geo - political Analyst  |  Journalist  |  Director of Programmes - Sri Lanka Rupawahini Corporation

Share this post

  Vijaya Dissanayake

  Vijaya Dissanayake

  Geo - political Analyst  |  Journalist  |  Director of Programmes - Sri Lanka Rupawahini Corporation

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  scroll to top