ජී20 රටවල් දිළිඳු රටවල ණය ගෙවීම් තවත් මාස හයකට අත්හිටුවීමට තීරණය කරයි

90012_BRA20200326HEALTHCORONAVIRUSG20BRAZIL_1602695621983.jpg

කොවිඩ් – 19 රෝගයට එරෙහි සටන් කරන දිළිඳු රටවලින් අයවිය යුතු අමෙරිකානු ඩොලර් බිලියන 14 ක ණය ප්‍රමාණය ආපසු අයකර ගැනීම මාස හයකට ආපසු කල් දැමීමට ලොව විශාලතම ආර්ථික තීරණය කරයි.

ඒ අනුව 2021 වසරේ ජූනි මාසය තෙක් දිළිඳු රටවලට තම ණය ආපසු නෙගෙවා සිටිය හැකිය.

ජී20 කණ්ඩායමේ මුදල් අමාත්‍යවරු සහ මහබැංකු අධිපතිවරුනගේ රැස්වීමකින් අනතුරුව සෞදි මුදල් අමාත්‍ය මොහොමඩ් අල් ජඩාන් මේ බව දන්වා සිටියේය.

“ණය සේවා අත්හිටුවීමේ වැඩපිළිවෙළ තවත් මාස හයකින් දීර්ඝ කරන්න අප තීරණය කළා”, ඔහු පැවසීය.

2021 වසන්ත සෘතුව වන විට ආර්ථික සහ මූල්‍ය තත්වය තවදුරටත් අයහපත්ව පැවතියහොත් තවත් මාස හයකින් මෙම සහණ කාලය දීර්ඝ කරන්නේ ද යන්න නැවත සළකා බැලීමට ජී20 කණ්ඩායම සූදානම් බව ද ඔහු කියයි.  

ලොව දිළිඳුතම රටවලට දී ඇති ණය අයකරගැනීම වසර අවසානය තෙක් කල්තැබීමට ජී20 ලොව කාර්මික රටවල්  පසුගිය අප්‍රේල් මාසයේදී තීරණය කළේය.  

Vijaya Dissanayake

Geo - political Analyst  |  Journalist  |  Director of Programmes - Sri Lanka Rupawahini Corporation

Share this post

  Vijaya Dissanayake

  Vijaya Dissanayake

  Geo - political Analyst  |  Journalist  |  Director of Programmes - Sri Lanka Rupawahini Corporation

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  scroll to top