පොසිල ඉන්ධන ආර්ථිකයකින් සංක්‍රමණය වීමට ලෝකයට හරිත නව සම්මුතියක් අවශ්‍ය බව රොබට් පොලින් සහ නොම් චොම්ස්කි පවසයි

gettyimages-1071538420-e1549547919784-scaled.jpg

ගෝලීය උණුසුම අද මානව වර්ගයා මුහුණ දෙන විශාලතම අභියෝගයයි. 2020 මාර්තු මාසයේදී ලෝක කාලගුණ විද්‍යා සංවිධානය අනතුරු ඇඟවූ පරිදිදේශගුණික විපර්යාසයන් අපගේ අංක එකේ ප්‍රමුඛතාවය බවට තවමත් පත්ව නැත.

මෙම සන්දර්භය තුළපුළුල් හරිත නව ගනුදෙනුවක් වහාම ක්‍රියාත්මක කිරීම අවශ්‍ය වේ. ගෝලීය හරිත නව සම්මුතියක්. අමෙරිකානු සෙනෙට් සභාව (සහ නියෝජිත මන්ත්‍රී මණ්ඩලය) ඩිමොක්‍රටික් පාලනය යටතේ පවතින බැවින් දේශගුණික හදිසි අවස්ථාවට මුහුණ දීමෙහිලා එක්සත් ජනපදය පෙරමුණ ගැනීමට ලැබෙන අවස්ථාව බයිඩන් පරිපාලනය නාස්ති නොකරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කරමු.

හරිත ආර්ථිකයකට සාධාරණ ලෙස සංක්‍රමණය වීමේ සන්දර්භය තුළ දේශගුණික අර්බුදයට ගෝලීයව ප්‍රතිචාර දැක්වීමේ හදිසි අවශ්‍යතාව නොම් චොම්ස්කි සහ රොබට් පොලින් අවධාරණය කරයි. දේශගුණික විපර්යාස සහ ගෝලීය හරිත නව සම්මුතිය යන කෘතිය සඳහා චොම්ස්කි සහ පොලින් දෙදෙනාට දේශගුණික විපර්යාස නායකත්ව ආයතනය විසින් 2020 වසරේ දී දේශගුණික ධෛර්යය සම්මානය පිරිනමනු ලැබිණ.

Vijaya Dissanayake

Geo - political Analyst  |  Journalist  |  Director of Programmes - Sri Lanka Rupawahini Corporation

Share this post

  Vijaya Dissanayake

  Vijaya Dissanayake

  Geo - political Analyst  |  Journalist  |  Director of Programmes - Sri Lanka Rupawahini Corporation

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  scroll to top