දියේ ගිලී අනතුරට පත් චීන කාන්තාවක් බේරාගත් බ්‍රිතාන්‍ය රාජ්‍යතාන්ත්‍රිකයාට චීන විදේශ අමාත්‍යාංශය තුති පුදයි (video)

5laqm89o_uk-diplomat-saves-drowning-woman_625x300_17_November_20.jpg

චීනයේ චොන්කින්හි ගංගාවක දියේ ගිලුණු කාන්තාවක දියට පැන පිහිනා බේරාගත් බ්‍රිතාන්‍ය රාජ්‍යතාන්ත්‍රික ස්ටීවන් එලිසන්ට චීන විදේශ අමාත්‍යාංශය තම ස්තුතිය පිරිනමයි. ගඟට පැන එම කාන්තාව ගංඉවුරට රැගෙන ආ රාජ්‍යතාන්ත්‍රිකයා සහ එම කාන්තාව නිරුපද්‍රිතව අනතුරුව ගොඩ ගනු ලැබූහ. 

Vijaya Dissanayake

Geo - political Analyst  |  Journalist  |  Director of Programmes - Sri Lanka Rupawahini Corporation

Share this post

  Vijaya Dissanayake

  Vijaya Dissanayake

  Geo - political Analyst  |  Journalist  |  Director of Programmes - Sri Lanka Rupawahini Corporation

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  scroll to top