අයිස්ලන්තයේ වඩාත් සක්‍රීයතම ගිනිකන්ද පුපුරායාමේ අවදානමක්

0dc281652c7bbaeeb9644d0c20c80db6.jpg

අයිස්ලන්තයේ වඩාත් සක්‍රීයතම ගිනිකන්ද ග්‍රිම්ස්වොට්න් ගිනිකන්ද යළිත් වරක් පුපුරායාමට ආසන්න බව විවිධ දර්ශක මගින් පෙන්නුම් කෙරෙන බව විශේෂඥයෝ පවසති. ඉකුත් වසර 800 ක කාලය තුළ මෙම ගිනිකන්ද 65 වතාවක් පිපිරීමට ලක්ව තිබේ. 2011 වසරේ එය අවසන් වරට පුපුරායාමේදී කිලෝමීටර 20 ක් උසට අළුදුමාරය වායුගෝලයට නිකුත් විය.  

භූකම්පන ක්‍රියාකාරීත්වය නිරීක්ෂණය කිරීමේදී ගිනිකන්ද යට මැග්මා උතුරායාමට ආසන්න මට්ටමක පවතින බව විද්‍යාඥයෝ පවසති.

ගිනිකන්ද ප්‍රත්‍යන්ත ප්‍රදේශයක පිහිටා ඇති බැවින් පුපුරා යමෙන් ජනජීවිතයට සෘජු අවදානමක් නැතත්, ග්‍රිම්වොට්න් ගිනිකන්ද පත්ලේ ඝණ අයිස්තලාවක් පවතින බැවින් උණුදිය විශාල ප්‍රමාණයක් හාත්පත ප්‍රදේශවලට ගලායා හැකි බව විද්‍යාඥයෝ පෙන්වා දෙති.

මෙම ගිනිකන්ද සෑම වසර පහත් දහයත් අතර කාලයක් තුල පිපිරීමට ලක්වේ.

අයිස්ලන්තය ගිනිකඳු විශාල සංඛ්‍යාවකට හිමිකම් කියන රටකි. ඒ අතර ග්‍රිම්ස්වොට්න් වඩාත් සක්‍රීයතම ගිනිකන්ද ලෙස සැළකේ. ඉයල්ලායොකූල් ගිනිකන්ද 2010 වසරේදී පුපුරායාමෙන් එම වසරේ අප්‍රේල් සහ මැයි මාසවල ගුවන් ගමන් 100,000 ක් අවලංගු කිරීමට සිදුවූ අතර, එහිදී සිදුවූ අලාභය ඩොලර් බිලියන 1.3  ඉක්මවීය.

Vijaya Dissanayake

Geo - political Analyst  |  Journalist  |  Director of Programmes - Sri Lanka Rupawahini Corporation

Share this post

  Vijaya Dissanayake

  Vijaya Dissanayake

  Geo - political Analyst  |  Journalist  |  Director of Programmes - Sri Lanka Rupawahini Corporation

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  scroll to top