දේශගුණික අර්බුදය උග්‍රවත්ම ලොව පුරා ස්වාභාවික ආපදා දෙගුණයකින් ඉහළ යයි

1403826.jpg

ආපදා අනතුරු අවම කරගැනීම සඳහා වූ එක්සත් ජාතීන්ගේ කාර්යාලය දේශගුණික ව්‍යසන වළක්වා ගැනීමට ප්‍රමාණවත් පියවර නොගැනීම සම්බන්ධයෙන් ලොව පුරා ආණ්ඩුවලට චෝදනා කරයි. වර්ධනය වෙමින් පවතින ස්වාභාවික ආපදා වළක්වා ගැනීමට නම් මනා සූදානමක් තිබිය යුතු බව එම ආයතනය පෙන්වා දෙයි.

ගතවූ වසර 20 ක කාලය තුළ ස්වාභාවික ආපදා දෙගුණයකින් පමන ඉහළ ගොස් ඇති අතර දේශගුණික විපර්යාසය ඊට මුල්ව ඇති බව විද්‍යාඥයන්ගේ අදහසයි.

අපදා අනතුරු අවමකරගැනීම සඳහා වූ එක්සත් ජාතීන්ගේ කාර්යාලට අද ප්‍රකාශ කළේ 2000 වසරේ සිට 2019 දක්වා ප්‍රධාන ස්වාභාවික ආපදා 7,348 ක් සිදුව ඇති අතරඑයින් මිලියන 1.23 ක් මරණයට පත්ව ඇති බවයි. එම ආපදාවල බලපෑමට ලක්වූ පුද්ගලයන්ගේ සංඛ්‍යාව බිලියන 4.2 ක්. එමගින් ගෝලීය ආර්ථිකයට සිදුව ඇති අලාභයේ වටිනාකම අමෙරිකානු ඩොලර් ට්‍රිලියන 2.97 ක් බවට ගණන් බලා තිබේ.

සන්සන්දනාත්මකව ගත් කළ, 1980 වසරේ සිට 1999 වසර තෙක් සිදුව ඇති ප්‍රධාන ස්වාභාවික ආපදා සංඛ්‍යාව 4,212 ට මෙන් දෙගුණයකට ආසන්න ව්‍යසන ප්‍රමාණයක් ඉකුත් වසර 20 ක කාලය තුළ සිදුව තිබේ.  මෙම වාර්තාව වසර 2000-2019 ආපදාවන්හි මානව පිරිවැය යනුවෙන් නම්කොට ඇත.

මෙලෙස ආපදා සීඝ්‍රයෙන් ඉහළ යාම කෙරෙහි ගංවතුරනියඟ සහ කුණාටු වැනි දේශගුණය හා බැඳුණු ආපදාවන් ඉහළයාම හේතුවී ඇතැයි එම වාර්තාවේ සඳහන්.

අප හිතමතාම විනාශය ළඟා කරගනිමින් සිටිමු”ආපදා අනතුරු අවම කරගැනීම සඳහා වූ එක්සත් ජාතීන්ගේ කාර්යාලයේ ප්‍රධානී මමී මිසුටෝරි අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පැවති මාධ්‍ය හමුවකදී කියා සිටියාය.

Vijaya Dissanayake

Geo - political Analyst  |  Journalist  |  Director of Programmes - Sri Lanka Rupawahini Corporation

Share this post

  Vijaya Dissanayake

  Vijaya Dissanayake

  Geo - political Analyst  |  Journalist  |  Director of Programmes - Sri Lanka Rupawahini Corporation

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  scroll to top