එක්සත් ජනපද බෝම්බ ප්‍රහාරක ගුවන් යානා නැගෙනහිර චීන මුහුදේ චීනයේ ගුවන් ආරක්ෂක කලාපයට ඇතුළු වේ

960x0.jpg

එක්සත් ජනපදයට අයත් දිගු දුර බෝම්බ ප්‍රහාරක යානා දෙකක් චීනයේ ගුවන් ආරක්ෂක හඳුනාගැනීමේ කලාපයට (ADIZ) අඟහරුවාදා දිනයේ යවා ඇති බව ගුවන් නිරීක්ෂණ මධ්‍යස්ථානයක් වන එයාර්ක්‍රාෆ්ට් ස්පොට් ආයතනය පවසයි. චීනය කලාපයේ විශාල නාවික අභ්‍යාස පවත්වමින් සිටියදී මෙම ප්‍රකෝපකාරී ගුවන් ගමන් සිදුවිය.

එයාර්ක්‍රාෆ්ට් ස්පොට් මධ්‍යස්ථානයට අනුවඑක්සත් ජනපදයේ බී –1 බී ලාන්සර් බෝම්බ ප්‍රහාරක යානා දෙකක් ගුවාම්හි ඇන්ඩර්සන් ගුවන් හමුදා කඳවුරෙන් පිටත් වී නැගෙනහිර චීන මුහුද හරහා චීනයේ ADIZ වෙත ඇතුළු විය. මිලිටරි ඔත්තු යානා යොදා ගනිමින් එක්සත් ජනපදය නිරන්තරයෙන් කලාපයේ නිරීක්ෂණ ගුවන් ගමන් පවත්වයි. බී –1 බී බෝම්බ ප්‍රහාරක යානා චීනයේ වෙරළාසන්නයට යැවීම බීජිං පාලනය වෙත ලබාදුන් පණිවිඩයක් විය හැකි බව නිරීක්ෂකයෝ පවසති.

ADIZ යනු ජාතික ආරක්ෂාව සඳහා රටක ගුවන් සීමාවට ඇතුළුවන ගුවන් යානා තමන් හඳුන්වාදීම සඳහා නිර්ණය කොට ඇති ගුවන් අවකාශයකි. එක්සත් ජනපදය සහ ජපානය පිළිගන්නා නැති මුත් බෙයිජිං පාලනය 2013 දී නැගෙනහිර චීන මුහුදේ සිය ගුවන් ආරක්ෂක හඳුනා ගැනීමේ කලාපය ආරම්භ කළේය.

චීනයේ ඩියොයුස් ලෙස හැඳින්වනු ලබන සෙන්කාකු දූපත්වලට ඉහළ ගුවන් අවකාශය චීනයේ ගුවන් ආරක්ෂක හඳුනා ගැනීමේ කලාපයට ඇතුළත් වේ. චීනයතායිවානය සහ ජපානය යන රටවල් සියල්ලම සෙන්කකු දූපත්වලට අයිතිවාසිකම් කියාපාන අතර ටෝකියෝව දැනට ඒවා පරිපාලනය කරයි.

චීනය ප්‍රථම වරට ගුවන් ආරක්ෂක හඳුනා ගැනීමේ කලාපය පිහිටුවන විට එක්සත් ජනපදය ඊට ප්‍රතිචාර දැක්වූයේ B-52 බෝම්බ ප්‍රහාරක යානා දෙකක් එම ගුවන් කලාපයේ පියාසර කරවීමෙන් ය. අඟහරුවාදා ප්‍රදේශයේ පියාසර කළ බී –1 බී තායිවානයේ ගුවන් ආරක්ෂක හඳුනා ගැනීමේ කලාපයේ ඊසානදිග කෙළවරට ළඟා වූ බව එයාර්ක්‍රාෆ්ට් ස්පොට් මධ්‍යස්ථානය පවසයි. සවුත් චයිනා මෝනිං පෝස්ට් පුවත්පතට අනුවමෙම ගුවන් ගමන් දකුණු චීන මුහුදේනැගෙනහිර චීන මුහුදේ සහ බොහායි මුහුදේ එකවර පැවැත්වූ චීන නාවික අභ්‍යාසවලට සමගාමීව සිදුවිය.

එක්සත් ජනපදය මේ වසරේ චීනයේ වෙරළ ආසන්නයේ ගුවන් ගමන් සැලකිය යුතු ලෙස වේගවත් කර තිබේ. 

Vijaya Dissanayake

Geo - political Analyst  |  Journalist  |  Director of Programmes - Sri Lanka Rupawahini Corporation

Share this post

  Vijaya Dissanayake

  Vijaya Dissanayake

  Geo - political Analyst  |  Journalist  |  Director of Programmes - Sri Lanka Rupawahini Corporation

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  scroll to top