අපේක්ෂකයින් ප්‍රාන්ත ජයගන්නා ආකාරය මෙන්න:

00150116-800.jpg

ප්‍රතිඵලවලින් පෙනී යන්නේ ෆ්ලොරිඩාව ඇතුළු ප්‍රධාන ප්‍රාන්තවල දැඩි තරඟයක් පැවැත්වෙන බව ය. ජනාධිපති ධුරය හිමිකර ගැනීමට නම් කිසියම් අපේක්ෂකයෙකු ඡන්ද විද්‍යාල ඡන්ද 270 ක් ජයගත යුතුය.

ජෝ බිඩෙන් ප්‍රාන්ත 14 ක් සහ වොෂිංටන් ඩී.සී.

එම ප්‍රාන්ත වන්නේ වර්මොන්ට්ඩෙලවෙයාර්මේරිලන්ඩ්මැසචුසෙට්ස්නිව් ජර්සිනිව් යෝර්ක්කනෙක්ටිකට්කොලරාඩෝනිව් මෙක්සිකෝනිව් හැම්ප්ෂයර්ඉලිනොයිස්කැලිෆෝනියාඔරිගන්වොෂිංටන් ප්‍රාන්තය සහ වොෂිංටන් ඩීසී

ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප් ප්‍රාන්ත 17 ක් ජයග්‍රහණය කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

ඒවා නම් ඉන්දියානාකෙන්ටකිඔක්ලහෝමාටෙනසිබටහිර වර්ජිනියාආකැන්සාස්දකුණු ඩැකෝටාඋතුරු ඩැකෝටාඇලබාමාදකුණු කැරොලිනාලුසියානානෙබ්‍රස්කා සහ නෙබ්‍රස්කා 3 වන දිස්ත්‍රික්කයටාමිසූරිකැන්සාස්වයිමොන්ග් සහ මිසිසිපි

Vijaya Dissanayake

Geo - political Analyst  |  Journalist  |  Director of Programmes - Sri Lanka Rupawahini Corporation

Share this post

  Vijaya Dissanayake

  Vijaya Dissanayake

  Geo - political Analyst  |  Journalist  |  Director of Programmes - Sri Lanka Rupawahini Corporation

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  scroll to top