අමෙරිකාවෙත් පිල් මාරුවක්: වත්මන් පාලනයේ නිලධාරීහු පිරිසක් ට්‍රම්ප් අතහැර බයිඩන්ට එක්වෙති

800px-White_House_night_shot.jpg

අමෙරිකා එක්සත් ජනපදයේ වත්මන් ට්‍රම්ප් පාලනයේ නිලධාරීහු අතලොස්සක්, මෙන්ම මෑත මාස කිහිපය තුළ ට්‍රම්ප් අතහැර ගිය දේශපාලන පත්වීම්ලාභීහු පිරිසක් රහසිගතව ජනාධිපතිවරයා ලෙස තේරී සිටින ජෝ බයිඩන්ගේ කණ්ඩායමට එක්වීමට තීරණය කර ඇතැයි සීඑන්එන් ප්‍රවෘත්ති සේවය පවසයි.

අමෙරිකා එක්සත් ජනපදයේ වත්මන් ට්‍රම්ප් පාලනයේ නිලධාරීහු අතලොස්සක්, මෙන්ම මෑත මාස කිහිපය තුළ ට්‍රම්ප් අතහැර ගිය දේශපාලන පත්වීම්ලාභීහු පිරිසක් රහසිගතව ජනාධිපතිවරයා ලෙස තේරී සිටින ජෝ බයිඩන්ගේ කණ්ඩායමට එක්වීමට තීරණය කර ඇතැයි සීඑන්එන් ප්‍රවෘත්ති සේවය පවසයි.

ජනාධිපති ට්‍රම්ප් මැතිවරණ පරාජය බාරගැනීම ප්‍රතික්ෂේප කිරීම සහ ධවල මන්දිරය මැතිවරණය කෙරෙහි දිගින් දිගටම කරන බලපෑම් හමුවේ කළකිරීමට පත් රජයට සම්බන්ධ පිරිසක් මෙලෙස බයිඩන් සමඟ එක්වීමට තීරණය කර ඇතැයි එම වාර්තාවේ දැක්වේ.

ට්‍රම්ප් පාලනයේ එක් නිලධාරියෙකු බදාදා දිනයේ සීඑන්එන් ප්‍රවෘත්ති සේවාවට ප්‍රකාශ කොට ඇත්තේ ට්‍රම්ප් රජයේ නිලධාරීන් පිරිසක් ‍නිල නොවන අයුරින් බයිඩන්ගේ කණ්ඩායමට සහාය දක්වන බවයි.

 

Vijaya Dissanayake

Geo - political Analyst  |  Journalist  |  Director of Programmes - Sri Lanka Rupawahini Corporation

Share this post

  Vijaya Dissanayake

  Vijaya Dissanayake

  Geo - political Analyst  |  Journalist  |  Director of Programmes - Sri Lanka Rupawahini Corporation

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  scroll to top